958,900,000 ریال
سفید
هاوال H2

***** فروش بصورت حواله به تعداد محدود****

شرایط فروش
هاوال H2

قیمت نقدی زمان تحویل
958,900,000 ریال تیر ماه